The Bible

the bible

In deze ambitieuze serie wordt de Bijbel opnieuw verteld in vijf episodes van elk twee uur. De helft van de tijd gaat naar het Oude Testament, de andere helft vertelt het Nieuwe Testament en dus het leven van Jezus Christus. Zo behandelt de serie alles van Genesis tot Openbaring in één groot narratief. Elke aflevering bevat daarbij twee tot drie iconische bijbelverhalen, die verteld worden via live action drama, maar ook aan de hand van computerbeelden. De klemtoon ligt daarbij op de verbondenheid tussen alle losse bijbelverhalen, en nog vooral tussen het Oude en Nieuwe Testament. Zo is het hier Noah die, van op de ark, het verhaal van Adam en Eva verteld. De serie neemt de New International Version en de New Revised Standard Version van de Bijbel als zijn uitgangspunt.

  • Leave a Comment