Jericho

Jericho

Jericho is een klein dorp in Noordwest Kansas, dat de naweeën van een nucleaire aanval op 23 Amerikaanse steden tracht te verwerken. Een van de getroffen gebieden ligt nabij Denver, Colorado. In deze extreme setting is het dorp alle voorzieningen en communicatiemiddelen verloren. Zo wordt Jericho helemaal afgesloten van de wereld. Tot overmaat van ramp countert een mysterieuze elektromagnetische puls alle pogingen om de elektriciteit weer op te wekken. Nadat de bewoners zichzelf trachten te hervinden in de nieuwe omstandigheden komen ze in contact met hun buren uit New Bern. De handel tussen beide steden bloeit even open, maar even snel sluipt er wantrouwen in de relatie. New Bern belaadt Jericho immers met alle zonden van de wereld. Uiteindelijk verklaart de sheriff hen zelfs de oorlog.

  • Leave a Comment