House of Cards

House of Cards

House of Cards volgt de handel en wandel van het meedogenloze Amerikaanse congreslid Francis ‘Frank’ Underwood (Kevin Spacey). Underwood is een overtuigd pragmaticus die zijn hand niet omdraait voor een onplezierig karweitje meer of minder, zolang hij er zijn voordeel maar in ziet. De op macht beluste democraat uit South Carolina is immers allerminst van plan om een simpele fractieleider van de meerderheid te blijven. Zijn plan om Secretary of State te worden wordt echter van meet af aan gedwarsboomd, en dat van op het hoogste niveau. Zelfs ondanks de toegezegde steun van president Garrett Walker wordt Underwood immers toch nog gepasseerd voor de functie. Chief of Staff Linda Vasquez deelt hem daarop mee dat de president hun mondelinge overeenkomst inderdaad niet zal naleven en dat Underwood zich nu maar snel moet concentreren op het doorvoeren van Walkers agenda in het congres. De woedende Underwood zint op wraak. Tersluiks verbergt hij zijn haat en werpt zichzelf op als de meest betrouwbare luitenant voor Walker ooit. In werkelijkheid is zijn manoeuvre echter het startschot van een uitgebreid en duivels plan om de president van zijn troon te stoten.

  • Leave a Comment